Granit Jarna

Granit oerednioziarnisty z bardzo dużą ilością krótkich i ciemnych smug. Barwa skały jest zmienna: czerwonoszara, różowoszara, szara, lub żółtoszara. Granit ten wyróżnia się wysoką zawartością plagioklazów i niewielką ilością kwarcu. W białej odmianie skalenie potasowe występują w postaci prostokątnych ziaren o wymiarach przekraczających 1 cm. Znacznie liczniejsze, głównie białe plagioklazy cechują się tym samym kształtem, ale znacznie mniejszymi rozmiarami (2–3 mm). Minerały ciemne, zwłaszcza hornblenda występują w dużych ilościach. W czerwonozielonej odmianie granitu Jarna występują duże 1–3 cm kryształy czerwonego skalenia potasowego bez plagioklazowej obwódki. Plagioklazy sodowe tworzą białe lub żółtawe, często prostokątne kryształy o rozmiarach 2–4 mm, wapniowe zaś mają zielone zabarwienie i nieregularne kształty. Kwarc jest niebieski. Często występują duże kryształy hornblendy, którym towarzyszą ziarna tytanitu oraz ciemnozielone do czarnych agregaty biotytu i chlorytu.

wstecz

Wierszyk

Marmur i granit braćmi byli
jeden za drugim się urodzili,
Bliźniacy z nich niebywali
często w salonach i pałacach się pojawiali

Lecz przyszedł zły Łupek
władca kamiennych chałupek,
zamienił braci w dwa kamienne bloki
co by od tej pory zmuszeni byli
rywalizować po wsze wieki.

Przydatne linki