Granit Rodo

Granit średnio- lub drobnoziarnisty ciemnoczerwony, charakteryzujący się obecnością dużych, owalnych kryształów kwarcu (ok. 1 cm średnicy). Dzięki nim skała ta z wyglądu przypomina granity rapakiwi, tym bardziej, że zdarzają się tu nieliczne duże kryształy ortoklazu z wykształconą czasami obwódkó plagioklazową. Charakterystyczna jest tu obecność plagioklazów występujących w plamistych skupieniach mlecznobiałych ziaren (czasami gruzełkowatych), czasami skupionych w "żyłkach". Miejscami pojawiają się skupienia kryształów kalcytu o rozmiarach do 10 mm. W umiarkowanych ilościach występują tu zielonoczarne gniazda i plamy chlorytu z magnetytem, ponadto piryt i fluoryt. Czasami skała ta staje się podobna do syenitu. Zauważa się to wtedy, gdy w skale jest bardzo mało kwarcu i przeważa w niej mikropegmatytowa masa podstawowa. Zwietrzała powierzchnia narzutniaków granitu Rodo ma charakterystyczne ochrowożółte zabarwienie, a na jej tle, oprócz wyraźnych kryształów, wyróżniają się zielonoczarne plamki minerałów akcesorycznych.

wstecz

Wierszyk

Marmur i granit braćmi byli
jeden za drugim się urodzili,
Bliźniacy z nich niebywali
często w salonach i pałacach się pojawiali

Lecz przyszedł zły Łupek
władca kamiennych chałupek,
zamienił braci w dwa kamienne bloki
co by od tej pory zmuszeni byli
rywalizować po wsze wieki.

Przydatne linki