Granit Sztokholmski

Granity jasnoszare, czasami różowawe, o wybitnej równoziarnistości wszystkich składników (skalenie, kwarc i biotyt) oraz umiarkowanej ilości minerałów ciemnych. Rozpoznawalne makroskopowo składniki odmiany szarej to szarobiałe lub niebieskobiałe ortoklazy i plagioklazy (te ostatnie zdarzają się zielonkawe) oraz szary kwarc i brunatnoczarny biotyt. Czasami spotyka się w mniejszej ilości muskowit. Granit ten jest zawsze równoziarnisty przy czym w poszczególnych odmianach różnie kształtuje się wielkość ziaren. Na ogół granity te charakteryzują się wielkością ziaren od 2 do 3 mm, ale zdarzają się i takie, gdzie ziarna dochodzą nawet do 12 mm. Często w obrębie eratyków opisanego granitu spotyka się porwaki szarego gnejsu. Barwa odmiany różowej pochodzi od zwietrzałych skaleni lub od ich pierwotnej impregnacji tlenkami żelaza.

wstecz

Wierszyk

Marmur i granit braćmi byli
jeden za drugim się urodzili,
Bliźniacy z nich niebywali
często w salonach i pałacach się pojawiali

Lecz przyszedł zły Łupek
władca kamiennych chałupek,
zamienił braci w dwa kamienne bloki
co by od tej pory zmuszeni byli
rywalizować po wsze wieki.

Przydatne linki