Granit Uppsala

Granit o teksturze kierunkowej ("słojowej"), który na świeżym przełamie jest szary, natomiast na powierzchni zwietrzałej staje się lekko czerwonawy z ceglastym odcieniem. Wyróżnia się średnio- i równoziarnistym kwarcem wielkości grochu o zabarwieniu niebieskawoszarym, lub intensywnie niebieskim, ponadto dużą ilością plagioklazu, biotytu i hornblendy. Skalenie są nieprzezroczyste, białawe, rzadziej żółtawe, czerwonawe lub ceglastoczerwone.

Wielkość ziaren waha się w granicach od 3 do 7 mm. Minerały ciemne, stanowiące najczęściej ponad 1/3 skały, skupiają się w warstewki.

wstecz

Wierszyk

Marmur i granit braćmi byli
jeden za drugim się urodzili,
Bliźniacy z nich niebywali
często w salonach i pałacach się pojawiali

Lecz przyszedł zły Łupek
władca kamiennych chałupek,
zamienił braci w dwa kamienne bloki
co by od tej pory zmuszeni byli
rywalizować po wsze wieki.

Przydatne linki