Granit Vanevik

Granit biotytowy średnio- do gruboziarnistego o strukturze porfirowatej, bardzo charakterystycznym czerwonawym lub czerwonawobrązowym zabarwieniu i składający się prawie wyłącznie z czerwonobrązowego (ceglasto czerwonego) skalenia potasowego o wielkości ok. 1 cm oraz niebieskiego kwarcu. Kwarc tworzy skupienia o rozmiarach 1–3 cm i ma charakterystyczne błękitne do fioletowoniebieskiego zabarwienie oraz mleczny połysk. Biotyt tworzy mniejsze skupienia (do 10 mm) oraz nieliczne pojedyncze blaszki. Skupieniom biotytu towarzyszą proporcjonalne ilości szaroczarnych minerałów rudnych. Miejscami występują brunatnozielone plamki chlorytów oraz milimetrowe i większe automorficzne kryształy tytanitu o rombowym kształcie i brunatnym lub złotawym zabarwieniu. Sumaryczny udział minerałów ciemnych jest jednak niewielki. Plagioklazy nieliczne (zielonkawe) lub makroskopowo zupełnie niewidoczne. Miejscami gniazda biotytu i epidotu. Skalenie potasowe w postaci tabliczkowych lub nieregularnych ziaren. Wyraźne ślady mechanicznych deformacji, przejawiające się spękaniami kryształów i powyginaniem ziaren oraz istnieniem nieostrych granic pomiędzy skaleniami i kwarcem. Podobny czerwony granit Graversfors nie zawiera tytanitu ani skupisk chlorytów.

wstecz

Wierszyk

Marmur i granit braćmi byli
jeden za drugim się urodzili,
Bliźniacy z nich niebywali
często w salonach i pałacach się pojawiali

Lecz przyszedł zły Łupek
władca kamiennych chałupek,
zamienił braci w dwa kamienne bloki
co by od tej pory zmuszeni byli
rywalizować po wsze wieki.

Przydatne linki