Czerwony granit Vaxjo

Czerwonawy, dochodzący do gruboziarnistego granit z licznymi szaroczerwonawymi, ceglastymi, brązowawoczerwonawymi skaleniami o długości 1–10 mm, które tworzą podstawową masę skały. Towarzyszą im wyraźne białe lub jasnożółte, 1–3 mm, plagioklazy oraz charakterystyczne dla Smaland niebieskie, pojedyncze kryształy kwarcu o średnicy nie przekraczającej kilku mm. W niewielkiej ilości są obecne ciemne minerały (biotyt, hornblenda), występujące w małych kulistych skupieniach.

wstecz

Wierszyk

Marmur i granit braćmi byli
jeden za drugim się urodzili,
Bliźniacy z nich niebywali
często w salonach i pałacach się pojawiali

Lecz przyszedł zły Łupek
władca kamiennych chałupek,
zamienił braci w dwa kamienne bloki
co by od tej pory zmuszeni byli
rywalizować po wsze wieki.

Przydatne linki